Login:  Hasło:   
Zaloguj
 
Zarejestruj

DotacjeDOTACJE NA INNOWACJE


 
IBCC Sp. z o.o. realizuje projekt pn."Serwis e-rezerwacji czarteru łodzi motorowych i jachtów oraz e-monitorowania aktywności jednostek" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Tytuł: Stworzenie dwóch e-usług: serwisu e-rezerwacji czarteru łodzi motorowych i jachtów oraz e-monitorowania aktywności jednostek.

Wartość dofinansowania: 489 930,00 PLN;

OPIS E-usługi: Przedmiotem projektu są 2 innowacyjne e-usługi, które skierowane są do właścicieli i użytkowników łodzi motorowych i jachtów.

Pierwsza z proponowanych e-usług to serwis e-rezerwacji czarteru łodzi motorowych i jachtów, pozwalający na wyszukanie jednostki zgodnie z zadanym kryteriami oraz dokonanie jej rezerwacji online. W serwisie właściciele jednostek mogą zaprezentować łodzie dołączając multimedia. W ramach e-usługi możliwy też będzie wybór pakietu startowego oraz inteligentne dopasowanie do preferencji użytkowników. W ramach e-ułsugi dostępna będzie baza scenariuszy imprez jednodniowych. Funkcjonować będą także raporty pogodowe dla żeglarzy przekazywane w formie SMS. E-usługa oferować będzie także intelgentną wyszukiwarkę a na podstawie opinii użytkowników będzie analizować oferty.

Druga z e-usług polegać będzie na e-monitorowaniu aktywności jednostek, które są czarterowane. Na platformę internetową e-usługi wysyłane będą dane z nadajników GPS umieszczonych na jednostkach, które zostały zarejestorwane na platformie internetowej e-usługi. Na podstawie zebranych przez aplikację GPS danych, możliwe będzie bieżące kontrolowanie lokalizacji i parametrów jednostek, jak i generowanie raportów dla klienta czarterodwacy z przebytej trasy rejsu. Dzieki temu usługodawca będzie miał stały dostęp do informacji o przebywanej trasie (czy przebiega ona zgodnie z planem oraz wczesniej ustaloną trasą). W ramach e-usługi dostępna będzie wizualizacja danych w postaci tabel i wykresów co umożliwi bezproblemowe i łatwe odczytanie parametrów rejsu zdefiniowanych przez użytkownika.

Rynek docelowy: Proponowane e-usługi dostępne będą na rynku polskim i szwedzkim.

Zasięg: międzynarodowy.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: info(a)ibcc.pl


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA.

 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytul
x